واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ 10 شهریور ماه 97 اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی ویژه پرسنل بیمارستان نمود. در این برنامه آموزشی مباحث مختلفی چون تعاریف پژوهش و انواع آن، نحوه انتخاب و نگارش عنوان و اهداف،نحوه مروری برمتون، انواع مطالعات و روشهای جمع آوری اطلاعات از ساعت 10-14:30 آموزش داده شد. در پایان کارگاه نیزبه کلیه سوالات پاسخ داده شد و مقرر گردید کارگاه روشهای جستجودر پایگاههای اطلاعاتی در مهر ماه برگزار گردد.