جمعه , ۴ خرداد , ۱۳۹۷

واحد توسعه تحقيقات باليني كارگاه روش تحقيق مقدماتي  را روز شنبه مورخ هفتم مرداد ماه سالجاري  از ساعت ۱۲ لغايت ۱۵ با حضور ۳۰ از پرسنل بيمارستان امام حسين(ع) با مجوز آموزش ضمن خدمت كاركنان برگزار نمود. در اين كارگاه سركار خانم سپيده مهدوي در زمينه روش تحقيق در بخش هاي مختلف انتخاب عنوان، نوشتن بيان مساله و مروري بر متون، تعيين اهداف،شناخت انواع متغيرها و روشهاي نمونه گيري، انواع مطالعات اپيدميولوژيك سخنراني نمودند. هم چنين برنامه هاي آتي آموزشي مركز توسعه تحقيقات باليني اعلام گرديد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.