سه شنبه , ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷

واحد توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان امام حسين (ع) اين كارگاه را براي سر پرستاران، سوپروايز ها و پرستاران باليني بيمارستان در تاريخ ۲۷ آبان ماه برگزار كرد.

 

اهداف آموزشي ما از  اين كارگاه:

آشنايي با نرم افزار SPSS و معرفي پنجره ويرايشگر داده ها

ورود داده ها به نرم افزار

مديريت فايل ها در نرم افزار و دستورات اصلاح داده ها

مباني آناليز توصيفي

آناليز تحليلي دو متغيره

آناليز چند متغيره و رگرسيون ها

IMG_3772

IMG_3774

IMG_3775

 

 

 

 
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.