یکشنبه , ۴ تیر , ۱۳۹۶

مشاوره از طريق پست الكترونيك

خانم فاطمه مهرآور (اپيدميولوژي) : mehravar10261@yahoo.com

مشاوره از طريق تماس تلفني

۰۲۳۳۲۳۴۲۰۰۰ الي ۱۴، داخلي ۲۵۴
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.