پنج شنبه , ۲۷ مهر , ۱۳۹۶

مشاوره از طريق پست الكترونيك

خانم ولدبيگي (كارشناس ارشد اپيدميولوژي) : tanazvaladbeigi@gmail.com

مشاوره از طريق تماس تلفني

۰۲۳۳۲۳۴۲۰۰۰ الي ۱۴، داخلي ۳۲۵۴
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.