سه شنبه , ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷

مشاوره از طريق پست الكترونيك

خانم طناز ولدبيگي (كارشناس ارشد اپيدميولوژي) : tanazvaladbeigi@gmail.com

خانم سپيده مهدوي (كارشناس ارشد اپيدميولوژي): sepideh.mahdavi@shmu.ac.ir

مشاوره از طريق تماس تلفني

۰۲۳۳۲۳۴۲۰۰۰ الي ۱۴، داخلي ۳۲۵۴
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.