یکشنبه , ۴ تیر , ۱۳۹۶

خانم فاطمه مهرآور (كارشناسي ارشد اپيدميولوژي) همه روزه، از ساعت هشت صبح تا شانزده عصر، مشاوره ي متدولوژي، پروپوزال نويسي، تعيين حجم نمونه و آناليز هاي داده هاي حاصل از پژوهش هاي باليني

آقاي احمد خسروي (دانشجوي دكتراي تخصصي اپيدميولوژي)، روز هاي يك شنبه، ۱۰ صبح تا ۱۴ ، مشاوره متدولوژي و آماري

خانم مهسا فياض (كارشناسي ارشد آمار حياتي)، روزه هاي چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲، مشاوره آماري
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.