ردیف
عنوان طرح تحقیقاتی
مجری اصلی
وضعیت
فایل
1
بررسی فراوانی میکروآلبومینوری بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان امام حسین شاهرود
نسرین عباسیان نقنه
در دست اجرا
PDF
2
گزارش یک مورد نادر از پارگی کیست هیداتید کبدی به پریتوئن
محمد تقی رحیمی
تصویب شده
PDF
3
ترومبوز شریان کاروتید در ترومای بلانت گردن
مریم خدایار
تصویب شده
PDF
4
بررسی مقایسه ای اختلالات رفتاری در فرزندان 18-6 ساله در مادران پرستار شیفت در گردش، کارمندان با شیفت ثابت و مادران غیر شاغل خانه دار
سمیه رضایی
تصویب شده
PDF
5
بررسی وضعیت بستری مجددبیماران نارسایی قلبی وعوامل موثربرآن
حسین شیبانی
تصویب شده
PDF
6
بررسی مدت اقامت و هزینه های درمان بیماران بستری و سرپایی با علت های مشابه در بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود
جواد نوریان
تصویب شده
PDF
7
بررسی عاقبت بیماران با پولیپ های هیپرپلاستیک کولون
مریم یارمحمدی
تصویب شده
PDF
8
بررسی تاثیر درمانی فرم فعال ویتامین دی دردرمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیه
آسیه امت محمدی
تصویب شده
PDF
9
بررسی علل بستری مجدد در بیماران دارای سابقه درد قفسه سینه کم خطر
سید میثم یکه سادات
تصویب شده
PDF
10
بیمار مسن با عدم تعادل، تنگی نفس و تروما به سر
امیرحسام خیریه
تصویب شده
PDF
11
وجود ST Elevation در لیدهای تحتانی ECG با علت انسداد در شریان کرونری قدامی نزولی چپ (LAD)
امیرحسام خیریه
تصویب شده
PDF