ردیف
عنوان طرح تحقیقاتی
مجری اصلی
وضعیت
فایل
1
بررسی شیوع آلودگی به پدیکولوزیس در کودکان پیش دبستانی شهرستان شاهرود 1396
منصوره فاتح
در دست اجرا
PDF
2
بررسی میزان شیوع افسردگی در معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شاهرود در سال 1398
مینا کلانتری
در دست اجرا
PDF
3
شیوع سندرم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مرتضی بیژن
در دست اجرا
PDF
4
طراحی سامانه مدیریت شیفت پرسنل پرستاری برای مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
کلثوم دلدار
در دست اجرا
PDF
5
گزارش موارد مسمومیت با جیوه در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستانهای شاهروداز سال1390 تا1400
فریده صادقیان
در دست اجرا
PDF
6
بررسی شیوع ژن های سندرم شوک توکسیک، انتروتوکسین A-E و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و غذایی
مژگان فضلی
در دست اجرا
PDF
7
مقایسه میزان شیوع آپنه انسدادی خواب و ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری‌های قلبی در بیماران عروق کرونری و جمعیت عادی بر اساس پرسشنامه برلین در بیمارستان امام حسین شاهرود در سال ۹۷٫
میترا فرجی
خاتمه یافته
PDF
8
بررسی کارآمدی تجویز میدازولام در کنترل فشار خون در بیماران مراجعه کننده به اورژانس با تشخیص کریز فشار خون
محمدرضا خورسند
در دست اجرا
PDF
9
بررسی اثر زینک سولفات بر کفایت دیالیز در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز خونی
محمد تیموری
در دست اجرا
PDF
10
گزارش یک مورد دیابتی با موکورمیکوزیس رینوسربلار کشنده بعد از کشیدن دندان
مهتاب حاجیان
در دست اجرا
PDF
11
گزارش یک مورد تورم یک طرفه ورید ژوگولار داخلی (گردن )به دنبال تانسیلکتومی در کودک 6 ساله
مطهره درگاهی
در دست اجرا
PDF
12
مرد میانسال با سرگیجه، تهوع و استفراغ: سندرم والنبرگ
زینب محمدی
در دست اجرا
PDF
13
مقایسه دقت گرافی ساده با سی;تی;اسکن در تشخیص آسیب;های مهره;های گردنی در بیماران ترومایی مراجعه;کننده به اورژانس بیمارستان
سیده ام البنین سید رضایی
در دست اجرا
PDF
14
بررسی فراوانی استفاده از مواد مخدر طبیعی و صنعتی در اقدام به خودکشی
علیرضا عزیزی
در دست اجرا
PDF
15
مرد جوان با درد کمر میکزوپاپیلری اپاندیدوما
مهتاب حاجیان
در دست اجرا
PDF
16
گزارش یک مورد ادم اندام تحتانی به دنبال شکستگی گردن فمور
زینب محمدی
تصویب شده
PDF