سه شنبه , ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷

خدمات قابل ارائه در واحد توسعه تحقيقات باليني

برگزاری جلسات مشاوره اپيدميولوژي و آمار
برگزاری جلسات مشاوره روش تحقيق و پروپوزال نويسی
برگزاری جلسات مشاوره مقاله نويسی
برگزاری جلسات مشاوره جستجوي منابع الكترونيكي در علوم پزشكي
برگزاری جلسات مشاوره و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي
آموزش چگونگی استفاده از اينترنت
آموزش نحوه تهيه مقاله و تعيين مجله مناسب جهت ارسال مقاله
آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری
آموزش استفاده از نرم افزارهاي Spss , Endnote
آموزش كاربردي نرم افزارهاي Word،Power point
آموزش و راهنمايي براي تهيه اسلايد و نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنراني در كنگره ها و سمينار هاي مرتبط
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.